Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

Αρχική άδεια παραγωγής 2020

Άδεια λειτουργίας 2021

Αναβάθμιση αριθμού μητρώου φαρμάκων

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

Άδεια παραγωγής ιατρικών συσκευών

Αναβάθμιση αριθμού μητρώου φαρμάκων

Άδεια παραγωγής ιατρικών συσκευών

One page of patent copy

Μία σελίδα αντιγράφου διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Medical device registration certificate

Πιστοποιητικό εγγραφής ιατρικής συσκευής

NSF-CGMP certificate

Πιστοποιητικό NSF-CGMP

LOGO registered trademark 1

Σήμα κατατεθέν LOGO 1

Dongfang Shenzhou trademark

Εμπορικό σήμα Dongfang Shenzhou

YOPC trademark

Εμπορικό σήμα YOPC

Kosher Certificate of Kosher Food

Πιστοποιητικό Kosher για τρόφιμα Kosher

HALA certification

Πιστοποίηση HALA

BRC2020

BRC2020

Canadian FDA certification

Καναδική πιστοποίηση FDA

U.S. FDA page

Σελίδα FDA των ΗΠΑ

20210519143550

Εγγραφή εγγραφής φορέων εξωτερικού εμπορίου